HEM
OM MIG
TJÄNSTER
VARFÖR VÄRDERA?
ÄDELSTENAR, SMYCKEN & KLOCKOR
TIPS
KONTAKTA MIG

VARFÖR VÄRDERA?

Försäkringsvärdering
Det finns många fördelar med att ha full dokumentation för ovanstående typ av objekt, framförallt i försäkringshänseende, om något skulle komma bort vid inbrott, rån eller olyckshändelse. Det är av största vikt för dig som försäkringstagare att kunna styrka innehavet, samt att kunna ge försäkringsbolaget tillräckligt med information så att rätt ersättning betalas ut. Man får inte glömma att försäkringsbolagen oftast aldrig sett dina förkomna värdesaker.

Finns det dock intyg så är risken för felbedömning minimal. Att bolagen skulle ”slå ner på värdet” är en skröna. Det ligger på dig som försäkringstagare att styrka innehavet samt beskriva vad som är borta. Finns det tillräcklig information, som exempelvis i mina intyg/utlåtanden, så är det oftast inga problem.

Det gäller att då och då ”kolla upp” värdet på dina värdesaker, då de kan förändras med tiden. Risken är annars att man i vissa fall betalar en för hög premie. Kontakta mig så hjälper jag till att se över gjorda värderingar!

Bodelningsvärdering
Att i ett förhållande dela på sig och gå skilda vägar kan vara nog så smärtsamt och omtumlande. I många fall ska det ske en bodelning. Ordning i form av intyg på vad som är värt vad är att minska på den stora anspänningen. Det är annars lätt att meningsskiljaktigheter uppstår.

Viktigt att komma ihåg är att man inte bör dela värdesakerna efter det så kallade försäkringsvärdet, utan värdet ska motsvara vad man kan få ut vid en försäljning. Värdet skall alltså vara jämförbart med en rättvis fördelning som motsvaras av kontanter. Det blir sällan 100% rättvist, men så långt som det överhuvudtaget går och är möjligt. I mina tjänster ingår även bodelningsvärderingar!

Arvskiftesvärdering
Att dela eller skifta ett arv är sådant som de flesta av oss får vara med om någon gång under vår livstid. Även här är det en laddad situation där man genom värdering kan minska, åtminstone något, på de negativa känslor som arvskiftet kan innebära.

En korrekt arvskiftesvärdering är ofta till stor hjälp för att arvet ska kunna fördelas så rättvist som möjligt. Det går inte alltid att dela på ett arv, då kanske en försäljning för att sedan dela på pengarna kan vara nödvändig. ABK Värderingskonsult har lång erfarenhet av sådana värderingar!


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.